Representation of a gallery in London

Representation of a gallery in London

I am glad that I was chosen to be represented abroad. Thank you very much and good luck to all of us.

https://www.lauraiartgallery.com/artists1.html

18/06/2021
אמנות בתפקיד כלי להפגנה

אמנות בתפקיד כלי להפגנה

האמנות שלי משלבת בתוכה את מי שאני, את מה שאני אוהבת ואת כל תחומי העניין שאליהם נחשפתי עם השנים, עיצוב, אדריכלות, בדים, אופנה, טבע, צבע, חשיבה, רגש ונפש.

אני אוהבת את החופש שהיצירה מאפשרת לי. החופש לבטא את עצמי ולעבוד מכל מקום, מתי שאני רוצה.

20/07/2020
ברבור שחור, ציור דיגיטלי בימי קורונה

אפקט הקורונה

הברבור השחור, ציור דיגיטלי בימי הקורונה.
-
חלק מהסיבה שהמגיפה הורגת כל כך הרבה היא שאנשים רבים היססו.
הם חיכו לראות מה הנגיף יעשה לפני שנקטו בפעולה מהירה.
במלחמה, היסוס עולה בחיים.
התלבטות יתר הורסת מדינות.
תאוריית הברבור השחור היא מטפורה לאירוע.
למה זה בלתי צפוי?
13/05/2020