מסלול חיים 

Acrylic and college fabric on cardboard

50/75

2020

A person plans the course of his life; however, nature has other plans and changes his plans. He is left to adorn himself with colors and bring in beauty and light. The work was exhibited

אדם מתכנן לו את מסלול חייו ופגעי הטבע משנים לו תכניות. נותר לנו להתקשט בצבעים ולהכניס יופי ואור. העבודה הוצגת בגלריה בן עמי בתל אביב

 

 

 

 

Wed 02/06/2021 — Einat Lev Ari

להשארת תגובה